چوب کاسنی

چوب کاسنی برای عرقگیری

خاصیت چوب و کاه کاسنی برای عرقگیری

برای عرقگیری از ساقه یا {چوب} کاسنی استفاده میشود.مقدار زیادی از ماده موثره کاسنی در مسیر انتقال به گل و تخمه بذر کاسنی در ساقه جریان دارد که زمان برداشت در آن میماند. و در نتیجه در فرایند عرقگیری این داروی بسیار مفید حاصل میگردد. چنانچه برگ کاسنی هم با چوب ساقه کاسنی مخلوط باشد […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید