کاسنی با تخمه

کاسنی تخمه جدا نشده

کاسنی کامل خشک با تخمه جدا نشده

از گیاه دارویی کاسنی به چند روش بحره برداری میگردد.و هرکدام از این گونه روشها زمان و شرایط مختلفی دارد.لذا با توجه به سلایق مختلف مصرف کنندگان گرامی مجموعه کشاورزی {کاسنی سحرآمیز}محصول گیاه طبی کاسنی را به هر دو نوع مختلف آماده و نگهداری مینماید.یعنی هم به صورت تجزیه شده در اجزا مختلف کاسنی اعم […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید