کاسنی انبوه

کشت انبوه کاسنی

کشت انبوه کاسنی کجا و چگونه میباشد؟

کشت انبوه این گیاه نیاز به تجربه فراوانی دارد که ابتدا باید آب و خاک منطقه مورد آزمایش های متفاوت قرار بگیرد و چنانچه نیاز داشت جو و گندم ابتدا کاشته شود بعد مقدار کمی بذر کاسنی کاشته شود و زمان برداشت آن بررسی و ارزیابی گردد که در آن ناحیه چند وقت زمان میبرد […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید