دانه کاسنی سورت

دانه سورت کاسنی

فایده دانه کاسنی سورت برای پرندگان

یکی از کمترین فایده های تاثیر تخمه کاسنی بر پرندگان قوی ساختن کبد و تسهیل در دفع سموم کل اندام حیاتی و سبک کدن باری که کبد به دوش میکشید و ایجاد تسکین فراوان در جسم و روان پرنده پس از مصرف داروهای شیمیایی میباشد و عوارض دارو را بی اثر مینماید. مجموعه کشاورزی کاسنی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید