دانه سورت کاسنی

تخم سورت کاسنی

دانه سورت تخم کاسنی خوراک پرندگان

غذایی که پرندگان از آن تغذیه میکنند باید از کبد عبور کند و چنانچه این عضو مهم گرفتار اختلال در کارکرد شود تمام اعضا را درگیر میکند و باعث عوارض جبران ناپذیری میگردد که با مصرف مداوم دانه سورت تخم کاسنی این بذر جادویی خوراک پرندگان این مسائل برطرف میگردد.مجموعه کشاورزی کاسنی سحرآمیز دانه سورت […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید